József Attila Megyei Versmondó Verseny - 2014. 04. 12.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) meghirdeti a

JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENYT

2014. április 12-én, szombaton 9.30 órára.

HELYE: József Attila Városi Tagkönyvtár, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.

Kötelező versek:

 • 5-6. osztályosoknak: Tél
 • 7-8. osztályosoknak: Kész a leltár

A verseny lebonyolítása: két fordulóban történik, koordinálását a József Attila Városi Tagkönyvtár végzi.

I. forduló: Területi verseny a városi könyvtárakban

 • Pontos idejét, helyét a szervező könyvtár felhívásban közli.
 • A nevezéseket az iskolák a szervező városi könyvtárba küldik, az általuk megjelölt határidőre.

II. forduló: Megyei versmondó verseny (muravidéki magyar tanulók részvételével)

 • A nevezéseket a városi könyvtáraktól 2014. április 04-ig kell eljuttatni írásban a József Attila Városi Tagkönyvtárba (8901 Zalaegerszeg, Pf.:47.; javk kukac orso pont dfmk pont hu; fax: 06-92-596-830). A rendezvény koordinátora: Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes.
 • A nevezéseknél (mindkét fordulónál) kérjük feltüntetni az iskola nevét (a könyvtár nevét), a versmondó nevét, osztályát, a felkészítő tanár nevét, valamint a szabadon választott versek címét.

A verseny feltételei:

A verseny egyéni és területi verseny.

 • Nevezni lehet a helyi versenyekre 5-8. osztályos tanulókat, iskolánként 3 főt.
 • A megyei versenyre a területi döntőkről a legjobbak, (5-6., ill. 7-8. osztályosokból együttesen) egy-egy helyszínről maximum 3 fő.

Minden résztvevő két verssel készüljön:

 • a kötelező József Attila-vers minden részt vevőnek azonos;
 • egy szabadon választott verssel, amely a versenyző életkorának, egyéniségének megfelelő legyen.

Díjazás:

I. fordulóban: a városi, területi versenyen

 • Egyéni 1-3. helyezés, kategóriánként (5-6. és 7-8. osztály) – oklevél.
 • Minden résztvevő emléklapot kap.
 • Továbbjutás a megyei versenyre.

További díjazás a helyi könyvtár által meghatározott módon.

II. fordulóban: a megyei versenyen

 • Egyéni: 1-3. helyezett kategóriánként (5-6., 7-8. osztály) könyvjutalom és oklevél.

Minden résztvevő emléklapot és könyvet kap.

 • Területi értékelés:

Amelyik területről ill. városból a legmagasabb pontszámot érik el a versmondók együttesen, elnyerik egy évre a József Attila Megyei Vándorserleget.

Az a terület vagy város, amelyik az évek során háromszor elnyeri a serleget, a tulajdonába kerül, és új serleget indítunk.

 • Továbbjutás a „Regösök húrján..”. dunántúli vers- és prózamondó versenyre.

A versenyen résztvevő tanulók útiköltségét a küldő iskola, vagy a tanulók egyénileg fizetik.