Rendezvények

Évente egy-egy alkalommal visszatérően megrendezett programok, amelyek a könyvek, az olvasás népszerűsítését segítik sajátos eszközeikkel.

Ide tartoznak a találkozók író vendégeinkkel, vetélkedők, versenyek, amelyek olvasmányok köré szerveződnek, táborok, ahol a könyveken túl a számítógépes lehetőségekkel is ismerkednek már a résztvevők.

ÍRÓ VENDÉGEINK

Egy-egy találkozó nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek, beszélgessenek mai íróinkkal, költőinkkel. A már olvasott könyvekről kérdezhetnek, elmondhatják véleményüket, akár az ő újabb alkotásaiknál „szerzőtársak”, ötletadók is lehetnek.

Az ünnepi rendezvények - pl. gyermekkönyvhét - mellett a különböző könyvolvasó versenyek programjait, eredményhirdetéseit egy-egy vendég meghívásával tesszük színvonalasabbá, érdekesebbé.

TEMATIKUS NAP

Tízedik évfordulójához közeledik könyvtárunkban a tematikus könyvtári napok sorozata, melyet minden januárban a Magyar Kultúra Napja rendezvényeként tartunk meg. Volt pl. Macska nap, Kutya nap, Mackó nap a gyerekek kívánsága szerint, nem maradt ki a Színek, a Varázslatok, az Évszakok napja sem. A napot az adott témához kapcsolódó versmondó versennyel kezdjük meg. Érdekessége, hogy minden kisiskolás jelentkezhet, akinek kedve van verset mondani. Feltétel, hogy a könyvtár által ajánlott listából kell választania. A versenyen minden versmondó gyereket díjazunk!

Minden évben az adott témához az ügyes kezű gyerekeknek versenyt hirdetünk (harmonikarajz készítés, papírsárkány vagy boszorkánykészítő versenyek, stb.). Ezek díjátadására is ezen a napon kerül sor. A legsikeresebb pályamunkákból kiállítást készítünk.

A nap zárásaként, a gyerekek örömére háromféle játszóházba várunk mindenkit, ahol a témához illően barkácsolhattok, alkothattok.

INTERNET FIESTA

Minden év tavaszán megrendezzük az Internet Fiestát annak érdekében, hogy minél többen ismerkedjenek a világháló új lehetőségeivel, fejlesztéseivel, szerezzenek információkat az internet változatos világáról.

Ha eljössz a programokra, lehetsz „Net-varázsló”, megoldhatsz internetes feladatokat, totót, megismerkedhetsz számodra fontos weboldalakkal, újdonságokkal az internetes játékok terén, megtanulhatsz szörfözni mobil interneten, stb.

A program pontos idejét figyeld a honlapunkon!

VERSMONDÓ VERSENY

1970-ben Nyakasné Túri Klára akkori könyvtárvezető kezdeményezésére indult el a könyvtár névadójának emlékére rendezett versmondó verseny a József Attila Általános Iskolával közösen.
A költő születésnapjához közeli időpontban a város 10-14 éves általános iskolai tanulóinak részvételével tartjuk azóta is minden évben.

1990 óta Janzsó Éva, a József Attila Általános Iskola, valamint Major Árpád, könyvtárunk akkori igazgatója kezdeményezésére a városi versenyhez megyei forduló is csatlakozik.

A megyei verseny városi és városkörnyéki fordulóit a városi könyvtárak bonyolítják le. Nagykanizsán a Rozgonyi úti Általános Iskola vállalta át ezt a feladatot. A városi versenyeket több helyütt iskolai versenyek előzik meg. A versválasztáshoz, a feltételek optimalizálásához a megyei magyar szaktanácsadó kollégák által közvetített javaslatok is hozzájárulnak.

A megyei versenyt minden évben más városi könyvtárban tartjuk. A muravidéki gyerekek is részt vesznek a megyei fordulóban a Lendvai Könyvtár közreműködésével.

A Magyar Versmondók Szövetsége által rendezett „Regösök húrján...” elnevezésű országos vers- és prózamondó verseny dunántúli döntőjére minden évben meghívást kapnak a megyei verseny legjobbjai. Kiváló szereplésük révén többen közülük az országos versenyre is meghívást kaptak.

   
KÖNYVTÁRNET TÁBOR

A tábort „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben”, a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító számú pályázati programban kezdtük.

A felhívást minden év májusában tesszük közzé a könyvtár honlapján és szórólapokon, 10-14 éves gyermekek részére, akik szívesen vesznek részt a nyári szünidőben számítógépes foglalkozásokon.

Olyan témákat kerestünk, amelyek érdekesek, szórakoztatók és nagyrészt nem találhatók meg az iskolai tananyagban, illetve kevés óraszámban. A választás a következő témakörökre esett: weblapszerkesztés, ismerkedés a CD-ROM-okkal, számítógépes játékok, animációk, szkennelés, az internet világának felfedezése.

Természetesen a változtatás jogát fenntartva gondoltunk arra, hogy a csapat összetétele, tudása majd meghatározza a témákat is és a haladás menetét.

OLVASÓTÁBOR

Könyvtárunk évtizedek óta rendez olvasótábort elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek számára. 2010 óta a tábor helyszíne maga a könyvtár, időpontja augusztus első hete.

A tábor ideje alatt a résztvevők birtokba vehetik a könyvtár minden zeg-zugát, mert ilyenkor a nagyközönség számára zárva tartunk.

Kik jöhetnek a táborba? Olyan 7-12 éves gyerekek, akik szeretnek olvasni, gyerekek közt lenni, kézműves dolgokat készíteni, rajzolni, fagyizni, túrázni, fürödni a termálfürdőben, akadályverseny feladatait megoldani, a könyvtár számítógépes katalógusát használni, írókkal, költőkkel találkozni, mesét mondani.

A táborzáróra a szülők, hozzátartozók is eljöhetnek: hallhatják a tábori élményeket, a legügyesebb mesemondókat, megnézhetik a hét folyamán készült munkákat.

A részletekről május végén, június elején lehet érdeklődni.

NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30-át, Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapját minden évben úgy ünnepeljük, hogy felolvasó napot rendezünk.
A népmesék felolvasására jelentkezhetnek osztályok, közösségek, családok, de egyéni szereplőket is szívesen fogadunk.
A napot mindig a mesemondó verseny valamelyik évfolyamának győztese nyitja meg, majd egymást követik a szebbnél szebb mesék.
A mesefotelnek valóban varázsereje lehet, hiszen aki abban helyet foglal, az csodaszépen olvassa fel a meséjét.

MESEMONDÓ VERSENY

Minden tanévben megrendezzük a városi és városkörnyéki 1-4. osztályos kisiskolásoknak a mesemondó versenyünket november utolsó szombatján. Ennek tematikája évről-évre változó, mert szeretnénk, ha mesék minél szélesebb választékával ismerkednétek meg a válogatás során.

A könyvtári megmérettetést osztály- és iskolai versenyek előzik meg, ide a legjobbak jutnak el minden iskolából.

Évfolyamonként külön zsűri dönt az első három helyezett jutalmazásáról, de a közönség is szavazhat korosztályonként az általa legjobbnak tartott mesemondóra.